Top Jazz 2008

Gabriele Mirabassi clarinetto
Salvatore Maiore contrabbasso
Alfred Kramer batteria, percussioni
Peo Alfonsi chitarra

Digipack copertina rigida